TIN TỨC

13 5 / 2015
NÂNG TẦM NHÃN HIỆU TẬP THỂ MIẾN DONG
Vùng trồng nguyên liệu rộng lớn; nhà máy, các cơ sở chế biến đầy đủ; thương hiệu tập thể đã có, thế nên có thể nói sản phẩm miến dong Bắc Kạn đã hội tụ đầy đủ các điều kiện trong liên kết "4 nhà". Vấn đề còn lại là làm sao nâng tầm thương hiệu thông qua quảng bá rộng rãi, thị trường rộng lớn có sự bảo hộ chặt chẽ.
Xem thêm

DANH MỤC TIN