13 5/2015
MIẾN DONG NHẤT THIỆN LÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA

Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) vừa công bố kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017. Theo đó, Miến dong Nhất Thiện là sản phẩm duy nhất của tỉnh Bắc Kạn được công nhận.

Miến dong Nhất Thiện Ba Bể là 1 trong tổng số 102 sản phẩm của các địa phương trong cả nước được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017. Sản phẩm miến dong Nhất Thiện Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn được đánh giá là đảm bảo và đáp ứng tốt các tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính văn hóa và thẩm mỹ, tính sáng tạo…

Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với cơ sở Miến dong Nhất Thiện. Đây là điều kiện để cơ sở tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của tỉnh. Thông qua đó còn là cơ hội để sản phẩm Miến dong Nhất Thiện được giới thiệu, quảng bá hình ảnh với thị trường trong nước và quốc tế, tạo ra mối liên kết thương mại nhằm thúc đẩy sản xuất - kinh doanh.


Được biết, năm 2015, sản phẩm Miến dong Nhất Thiện cũng đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Trước đó, sản phẩm miến dong Nhất Thiện Ba Bể được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2015 và nhiều năm liền được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn điện tử

DANH MỤC TIN