13 5/2015
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “MIẾN DONG BẮC KẠN”

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” cho 2 cơ sở sản xuất miến là Hoàng Thị Thào, thôn Nà Cằm, xã Côn Minh và Hợp tác xã Việt Cường, thôn Chợ Mới, xã Lạng San, huyện Na Rì.

Hợp tác xã chế biến Miến dong Việt Cường, xã Lạng san, huyện Na Rì

Sản phẩm miến dong của 2 cơ sở trên đã được kiểm tra rõ về nguồn gốc nguyên liệu tinh bột dong và công nhận đạt các tiêu chí theo quy định. Theo đó, các cở sở sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm Miến dong Bắc Kạn theo đúng các quy chế do Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm “Miến dong Bắc Kạn”./.

Thanh Lê - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

DANH MỤC TIN