TIN TỨC

26 6 / 2017
Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”
Quy chế này quy định về hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn" dùng cho sản phẩm miến dong của tỉnh Bắc Kạn. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể, các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm miến dong trong việc trao quyền, cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Xem thêm
26 6 / 2017
Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Miến dong Bắc Kạn

Phạm vi sử dụng: Toàn tỉnh Bắc Kạn. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với Cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể, các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm miến dong từ  tỉnh Bắc Kạn là thành viên  được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Xem thêm
3 4 / 2017
Xây dựng vùng trồng dong riềng gắn với chế biến
Hiện nay tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quy hoạch phát triển vùng trồng dong riềng gắn với chế biến. Việc triển khai sản xuất theo kế hoạch sẽ giúp người dân giảm thiểu rủi ro, đem lại giá trị kinh tế cao hơn, song việc tổ chức ký kết hợp đồng tiêu thụ nguyên liệu giữa các hộ trồng và cơ sở chế biến chưa được quan tâm đúng mức.
Xem thêm
31 3 / 2017
Để miến dong Bắc Kạn vươn xa

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 568ha diện tích trồng dong riềng, sản lượng đạt gần 40.000 tấn với trên 70 cơ sở chế biến tinh bột dong riềng và sản xuất miến dong. Để miến dong Bắc Kạn phát triển bền vững, trở thành sản phẩm nông sản chủ lực, tỉnh cần có chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu bền vững.

Xem thêm

DANH MỤC TIN