LIÊN HỆ

Thông Tin Liên Hệ
Miến Dong Bắc Kạn

Số 49, đường Đức Xuân, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện Thoại: 0209.3878.927

Fax: 0209.3870.577

Email: miendongbackan@gmail.com