LIÊN HỆ

Thông Tin Liên Hệ
Miến Dong Bắc Kạn

Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện Thoại: 0209.3878.927; 0209.3879.818

Fax: 0209.3870.577

Email: bantuyenhuanhndbk@gmail.com