LIÊN HỆ

Thông Tin Liên Hệ
Miến Dong Bắc Kạn

Tổ 7B - Phường Đức Xuân - Thành phố Bắc Kạn

Điện Thoại: (0281) 3 878 927

Email: miendongbackan@gmail.com