Kỹ thuật sản xuất

1 12 / 2015
Kỹ thuật sản xuất miến dong
Miến dong là thực phẩm quen thuộc của dân ta, được sản xuất từ tinh bột của củ dong riềng. Quy trình sản xuất có thể tóm tắt như sau.
Xem thêm

DANH MỤC TIN