Đại lý

Cơ sở sản xuất Miến dong Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Lùng Vạng, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0945 029 232

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Quang Đoàn
Địa chỉ: Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0943 145 435

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Cơ sở sản xuất Miến dong Quát Vinh
Địa chỉ: Thôn Lùng Vạng, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0127 825 8287

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Quý Tám
Địa chỉ: Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0164 426 9350

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Thắm Lượng
Địa chỉ: Thôn Phiêng Bang, xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0388 902 200

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Cơ sở sản xuất Miến dong Triệu Thị Tá
Địa chỉ: Thôn Nà Viễn, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0982 580 113

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Triệu Văn Đoàn
Địa chỉ: Thôn Lùng Vạng, xã Côn Minh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0129 478 8987

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Hợp tác xã Miến dong Côn Minh
Địa chỉ: Thôn Chợ B, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0168 557 3324

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Hợp tác xã Miến dong Tài Hoan
Địa chỉ: Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0984 602 642

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Hợp tác xã Miến dong Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Chợ Mới, xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0946 015 661

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

DANH MỤC TIN